Referenser

Täby Kommun

2012-02-03

Sedan starten har Lundberg Energi haft ett omfattande uppdrag åt Täby Kommun norr om Stockholm. Täby, som idag inte har någon egen energiorganisation, har bestämt sig för att se till att fastighetsägarna ska få tillgång till fjärrvärme från fler aktörer än en via ett så kallat öppet distributionsnät. Under 2011 avtalade kommunen med E.ON Värme Sverige AB om ett långsiktigt koncessionsförhållande och arbetet med utbyggnaden av fjärrvärmen i Täby är nu inledd.

Genom att bryta värdekedjan, som normalt behärskas av en enda aktör på varje ort, vill Täby skapa ett system med flera aktörer och större valfrihet för kunderna. Avsikten är att kommunen ska äga distributionsnätet men inte ägna sig åt produktion eller energiförsäljning till kunder. Detta sätt att bedriva fjärrvärme är sannolikt aldrig prövat och Täbys planer har fått stor uppmärksamhet i hela landet. 

Magnus Lundberg arbetar i detta uppdrag direkt åt kommunledningen och ansvarar för att få igång denna helt nya verksamhet i samarbete med E.ON.

Referenser begränsade uppdrag

2012-02-03

Lundberg Energi har utöver nämnda uppdrag i Täby arbetat med skiftande uppgifter åt ett tiotal organisationer och bolag. Beskrivningar av dessa uppdrag kan lämnas på begäran. Slå gärna en signal!

Boka artister hos Bandguiden Artistbokning - Artistförmedling